شلنگ خروجی رادیاتور چانگان

شلنگ خروجی رادیاتور چانگان